Användare online
-

KYC-policy

För att öppna ett konto för att använda webbplatsens tjänster ska du ange din e-postadress

, välja ett lösenord och fylla i den information som krävs för att slutföra registreringen genom att

ge oss personlig information, inklusive ditt namn, födelsedatum och telefonnummer.

Vi följer reglerna för KYC-förfaranden ("Know Your Customer"). Ditt namn på Ditt konto

ska överensstämma med ditt sanna och juridiska namn och din identitet. För att verifiera din identitet förbehåller sig företaget

rätten att när som helst begära tillfredsställande identitetsbevis (inklusive men inte begränsat

till kopior av ett giltigt pass/id-kort och/eller eventuella använda betalkort). Om du underlåter att tillhandahålla

den information och de dokument som begärs har vi rätt att avbryta verksamheten på ditt

konto tills den begärda informationen tillhandahålls och/eller stänga ditt konto. Företaget förbehåller sig rätten att granska dokumenten inom 30 (trettio) kalenderdagar.

Du intygar och godkänner härmed att du har lämnat korrekt, fullständig och sann information

om dig själv vid registreringen och du ska upprätthålla riktigheten i denna information genom att

omgående uppdatera den om det sker några förändringar. Underlåtenhet att göra detta kan leda till att kontot stängs,

kontobegränsningar eller att transaktioner (bonusar, vinster) ogiltigförklaras.

Du får endast öppna ett enda konto på webbplatsen. I samtliga fall tillåts endast ett konto per

kund, per adress, per delad dator och per delad IP-adress. Alla

andra konton som du öppnar på webbplatsen ska betraktas som duplikatkonton. Du ska

informera företaget om att du vill skapa ett duplikatkonto på grund av att det ursprungliga kontot

har förlorat sin åtkomst eller av någon annan viktig anledning och få tillstånd av företaget innan

det duplicerade kontot skapas. I alla andra fall kan alla duplikatkonton stängas

omedelbart av företaget och:

- alla transaktioner som görs från det duplicerade kontot ska anses vara ogiltiga;

- alla avkastningar, vinster eller bonusar som du har vunnit eller ackumulerat inom ramen för användningen av det

duplikerade kontot ska förverkas från dig och en återbetalning kan krävas av oss. Alla medel

som dras ut från det duplicerade kontot ska återlämnas till oss på begäran;

- företaget ska inte kompensera medel från både bonus- och riktiga pengar-saldon på

det duplicerade kontot. Företaget förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande kräva återlämning

av förlorade medel som användes för spel som utfördes via det duplicerade kontot;

- Företaget ska inte acceptera några förfrågningar om återbetalning av medel som har förlorats eller ursprungligen

insatts på det duplicerade kontot förutsatt att det duplicerade kontot skapades med

säkerhetspengar./p>

avsikten att ta emot bonusar och andra kampanjerbjudanden från företaget, samt om ett antal

dubbelkonton skapades i syfte att få tillbaka de första insättningarna

som gjorts på tidigare skapade duplikatkonton, vilket anses vara ett missbruk. Om

Företaget efter eget gottfinnande antar att de duplicerade kontona skapades endast i

syfte att bedriva bedrägeri och/eller missbruk enligt detta, ska de medel som satts in på detta duplicerade konto

inte återlämnas till spelaren.

cannon-rust Resultat i direktsändning
Alla
Största vinsten
Lyckliga vinster
Spel
Tid
Spelare
Multiplikator
Mynt
Vinst